Veškeré naše hlídání je pojištěné pro případ újmy na majetku v domácnosti či zdraví dítěte až do výše 5 000 000 Kč.